Twoja przystań finansowa
Pożyczka dostosowana do Twoich potrzeb? Tak!Przekonaj się o tym i uzyskaj decyzję w
30 minut! *
* wnioski rozpatrywane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Informacja administratora danych

Mikrokasa S.A. informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Mikrokasa S.A., oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Mikrokasa S.A. w tym określonych w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011r. Nr 126.poz. 715) w celu marketingu produktów i usług administratora danych, w celach analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych, podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mikrokasa S.A. oraz mogą być przekazywane na podstawie Pani/Pana upoważnienia, a także na podstawie art. 59b ust. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim– do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, a także do instytucji wymienionych w art. 105 ustawy Prawo bankowe.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy pożyczki.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy pożyczki będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. art. 59b ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Gotowy zrealizować swoje marzenia?