Etyka - Zasady Dobrych Praktyk

Mikrokasa S.A. od 2011 roku jest członkiem Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych Związek Pracodawców ‒ organizacji, która powstała w 1999 roku i aktualnie skupia kilkadziesiąt kluczowych firm z rynku finansowego (m.in. banki, doradców finansowych, instytucje pożyczkowe oraz zarządzające informacją gospodarczą). W swoim działaniu stosujemy się do przyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Stanowią one zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców. Dodatkowo każdego roku przechodzimy obowiązkowy audyt etyczny, w ramach którego przyznawany jest Certyfikat Audytu Etycznego. Stanowi to weryfikację przestrzegania przyjętych zasad.  

W jaki sposób stosujemy Zasady Dobrych Praktyk?

Pożyczamy odpowiedzialnie

Weryfikujemy zdolność naszych Klientów do spłaty zobowiązań. Rzetelnie informujemy o warunkach pożyczki oraz odpowiadamy na wszystkie wątpliwości związane z umową. Umowa jest czytelna, prosta i przejrzysta. Jeśli uznamy, że Klient nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, nie udzielamy pożyczki.  

Przestrzegamy zasad reklamowania produktów finansowych

W reklamach nie przekazujemy nieprawdziwych treści. Nie wprowadzamy naszych Klientów w błąd i zawsze pokazujemy rzeczywiste koszty pożyczki. Stosujemy również Dobre Praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego rekomendowane przez KPF.  

Zawsze dążymy do polubownego zakończenia trudnych spraw

Jeśli pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań, nie nakładamy na Klientów kar niewspółmiernych do niezapłaconej kwoty. Podejmujemy działania zmierzające do polubownego rozwiązania trudnej sytuacji. Zawsze działamy etycznie i zgodnie z prawem.  

Wnikliwie rozpatrujemy reklamacje naszych Klientów

Informujemy o możliwości złożenia reklamacji, terminie jej rozpatrzenia oraz o przebiegu postępowania reklamacyjnego.  

Chronimy dane naszych Klientów

W czasie trwania umowy i po jej zakończeniu oraz w przypadku działań windykacyjnych dbamy o Państwa dane osobowe i chronimy informacje na temat współpracy z nami.