Twoja przystań finansowa
Pożyczka dostosowana do Twoich potrzeb? Tak!Przekonaj się o tym i uzyskaj decyzję w
30 minut! *
* wnioski rozpatrywane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Etyka - Zasady Dobrych Praktyk

Mikrokasa S.A. od 2011 roku jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ‒ Związek Pracodawców. Jest to organizacja, która powstała w 1999 roku i aktualnie skupia kilkadziesiąt kluczowych firm z rynku finansowego (m.in. banki, doradców finansowych, instytucje pożyczkowe oraz zarządzające informacją gospodarczą). Mikrokasa S.A. w swoim działaniu stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk, które stanowią zbiór zasad postępowania opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Zasady Dobrych Praktyk stosowane są przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich. Dodatkowo każdego roku przechodzimy obowiązkowy audyt etyczny w ramach, którego przyznawany jest Certyfikat Audytu Etycznego, stanowiący weryfikację przestrzegania przyjętych zasad.

W jaki sposób stosujemy Zasady Dobrych Praktyk?

Pożyczamy odpowiedzialnie

Weryfikujemy zdolność naszych Klientów do spłaty zobowiązań. Rzetelnie informujemy o warunkach pożyczki oraz odpowiadamy na wszystkie wątpliwości związane z umową. Umowa jest czytelna, prosta i przejrzysta. Jeśli uznamy, że Klient nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, odstępujemy od udzielenia pożyczki.

Przestrzegamy zasad reklamowania produktów finansowych

W reklamach przekazujemy wyłącznie prawdziwe treści. Nie wprowadzamy naszych Klientów w błąd i zawsze przejrzyście pokazujemy rzeczywiste warunki pożyczki. Stosujemy również Dobre Praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego, które są rekomendowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

Zawsze dążymy do polubownego zakończenia trudnych spraw

Jeśli pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań, nie nakładamy na Klientów kar niewspółmiernych do niezapłaconej kwoty. Zawsze podejmujemy działania zmierzające do polubownego rozwiązania trudnej sytuacji. Działamy etycznie i zgodnie z prawem.

Wnikliwie rozpatrujemy reklamacje naszych Klientów

Informujemy o możliwości złożenia reklamacji, terminie jej rozpatrzenia oraz o przebiegu postępowania reklamacyjnego.

Chronimy dane naszych Klientów

W czasie trwania umowy i po jej zakończeniu oraz w przypadku działań windykacyjnych dbamy o Państwa dane osobowe i chronimy informacje na temat współpracy z nami.

Możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF

Każdy Klient, w przypadku gdy uzna, iż doszło do naruszenia Zasad Dobrych Praktyk przez Mikrokasa S.A., może zwrócić się do Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych o zbadanie sprawy. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki KPF (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk;
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64;
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl.
Gotowy zrealizować swoje marzenia?