Polityka Prywatności

Zapewniamy prywatność osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.- dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.- dalej: Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną), a także w aktach wykonawczych do wymienionych ustaw. Prosimy o zapoznanie się z zasadami, zgodnie z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę internetową (www.mikrokasa.pl) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387861, NIP: 586-223- 56-89, REGON: 220797494, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000.000 złotych wpłaconym w całości.
 2. Podawanie danych osobowych przez Państwa na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolne
 3. Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest szyfrowana. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem innych osób. Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej,telefonu, poczty email, itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.
 4. Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu wykonania usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa lub wyrażą Państwo na to zgodę i zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Odbiorcami danych mogą być w szczególności biura informacji gospodarczej.
 6. Państwa dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane. Dane mogą zostać powierzone firmom windykacyjnym, utrzymującym systemy informatyczne oraz archiwizacyjnym.
 7. Dodatkowo, dane na temat Użytkowników niniejszej strony internetowej mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, które pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu. W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych zgodnie z przepisami Ustawy prosimy o kontakt pod adresem biuro@mikrokasa.pl.

Polityka „Cookies”

 1. Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane „Cookies”. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji „Cookies”, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.
 2. Poprzez pliki „Cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki „Cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „Cookies” mogą być również wykorzystane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
 4. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „Cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „Cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Mikrokasa S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem biuro@mikrokasa.pl.